Historie hájenky Rabštejn

Hájenka pod hradem Rabštejn byla postavena zřejmě začátkem 17 století (v návaznosti na historii hradu někdy mezi lety 1693 a 1759). Z původního skromného obydlí hajného se postupně rozrostla na samostatně hospodařící statek. Zachovaly se stavební plány z roku 1886 na přestavbu objektu pro trvalé bydlení dvou rodin.

Na přelomu 18. a 19. století dochází k doplnění zadního přístavku, ve kterém místní hajný otevřel výletní hospodu.

V první polovině dvacátého století je objekt intenzivně zemědělsky využíván, v letním období zde pracuje a bydlí až 12 lidí.

Po druhé světové válce končí trvale obývání hájovny, ta ztrácí postupně svoji důležitost. Je využívána jako zázemí lesní školky, později jako dočasná ubytovna lesních dělníků. V tomto období začíná postupná devastace objektu.

V roce 1967 začíná nové období hájenky. Pro svou jedinečnou polohu začíná být využívána jako turistická základna pro horolezecké a turistické tábory. Díky těmto dočasným obyvatelům není objekt zdevastován úplně, je alespoň minimálně udržován.

Po roce 1989 se situace výrazně mění, objekt přestává být udržován a hrozí mu zánik.

V roce 1992 je prodán do soukromých rukou firmě Saton a je postupně rekonstruován na horskou chatu.

V roce 2002 těsně před dokončením rekonstrukce, objekt vyhořel (zde aš si čtenář povšimne zvláštní podobnosti s osudem Národního divadla).

V letech 2002 až 2005 dochází k opětovné výstavbě hájenky Rabštejn. Je zachován původní charakter stavby, pouze vnitřní prostory jsou přizpůsobeny požadavkům pro restaurační a ubytovací provoz.

Zpět

Hájenka Rabštejn
1994 - Původní stav

1994 - Původní stav

Rekonstrukce

Rekonstrukce

2002 - Požár

2002 - Požár

2002/04 - Rekonstrukce

2002/04 - Rekonstrukce